Wie de zee beheerst, regeert de wereld. De fotograaf/filmer/schrijver Allan Sekula trekt er op uit met de Frans-Amerikaanse regisseur en filmhistoricus Noël Burch. Samen verkennen ze de zee; ' de vergeten ruimte van onze moderne tijd, waar globalisering op de meest prangende wijze zichtbaar wordt.' De triomftocht van het containervervoer. Meer dan negentig procent van het goederenvervoer wereldwijd loopt via de zee. Rode draad is de relatie tussen de vervoersstromen op zee en de groeiende globalisering. De film toont de sluipende voortgang van een industrie die zich over de hele wereld heeft kunnen verspreiden en niet meer louter geconcentreerd is in Westerse landen. De regisseurs volgen de goederencontainers van fabrieken (Shenzhen), over zee naar de distributiecentra (Los Angeles, Hongkong, Rotterdam), en het vervoersachterland (Betuweroute, Alameda Corridor). Daarbij zijn ze vooral geïnteresseerd in de 'kleine verhalen': de wijze waarop de globalisering lokale gemeenschappen, arbeiders, boeren en consumenten beïnvloedt.

Tape Logger  & Datahandler voor de nog te verschijnen ' Making Of '